Jesteśmy polską firmą, która za cel stawia sobie profesjonalizm i zadowolenie klienta. Naszą ofertę kierujemy do małych i dużych przedsiębiorstw. Świadczymy usługi związane ze sprzedażą energii elektrycznej ale również wspomagamy optymalizację kosztów ee u Klienta.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam na świadczenie usług zgodnie z prawem oraz obowiązującymi normami jednocześnie mając na uwadze wpływ na środowisko naturalne.

Zapewniamy naszym klientom  profesjonalną obsługę, a ich zaangażowanie ograniczamy do minimum przejmując na siebie wszystkie obowiązki związane z kontraktacją energii.

Optimen Energy S.A to spółka, której udziałowcem jest grupa inwestycyjna Harvent Capital, inwestująca w przedsięwzięcia, które generują wartość i mają na uwadze funkcjonowanie w harmonii natury, ludzi i ziemi.

W procesie wspólnego inwestowania spółka zaczęła się rozwijać i tak wraz z uzyskaniem w 2022 roku koncesji na energię elektryczną, pojawiły się kolejne osoby w zespole.

Paweł Bakun

Prezes Zarządu Optimen Energy S.A.

Związany jest z branżą energetyczną od 15 lat.  Współtworzył pierwszy inkubator innowacji na rynku energii. Wieloletni menedżer spółek obrotu energią odpowiedzialny za rozwój biznesu. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Optimen Energy S.A.

Aleksander Widera

Dyrektor Finansowy w Optimen Energy S.A.

Z rynkiem finansowym związany jest od 20 lat.

Karierę zawodową rozpoczął od warszawskiego biura PwC, gdzie pracował przy badaniu sprawozdań finansowych i przeglądach due diligence. Następnie przez 6 lat, w mBanku, odpowiadał za nadzór właścicielski nad spółkami z Grupy Kapitałowej Banku. Od 2009 roku współtworzył sukces IPOPEMA TFI. Od 2011 roku jako członek zarządu TFI, odpowiadał za rozwój sprzedaży i oferty produktów inwestycyjnych. W 2016 rozpoczął projekt fintech, tworząc Kredytmarket – platformę udzielającą finansowania mikroprzedsiębiorcom w całkowicie zdalnym i cyfrowym procesie.

Do zespołu Harvent Capital dołączył w 2020 roku.

Aleksander Widera jest absolwentem studiów magisterskich i podyplomowych na warszawskiej SGH oraz alumnem programu akceleracyjnego Google for Enterpreneurs.

Ewa Marciniuk

Dyrektor Działu Sprzedaży Optimen Energy S.A.

Ze sprzedażą związana od ponad 20 lat. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami o różnej wielkości (od kilku, do kilkudziesięciu osób), w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym.

W branży energetycznej od 2010 roku.
W Grupie Energa – Orlen, odpowiedzialna za wdrożenie i sprzedaż produktów energetycznych m.in. rozwój usługi DSR, wdrażanie usługi łączności krytycznej zgodnie z regulacjami kodeksów sieciowych NCER, sprzedaż energii elektrycznej dla sektora biznesu.

Przez ponad 9 lat współtworzyła rozwój usługi DSR i portfel klientów spółki Enspirion oraz zbudowała od podstaw pośredni kanał sprzedaży, który pozwolił spółce przez wiele lat osiągnąć status lidera na rynku usług elastyczności.
Ukończyła Wyższą Szkolę Zarządzania na wydziale Marketing i Zarządzanie oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej z certyfikatem Franklin University na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

HARVENT CAPITAL

Artur Kawa

Swoją biznesową przygodę rozpoczął 15 czerwca 1990 roku od handlu hurtowego artykułami spożywczymi. Potem pojawiły się supermarkety, działalność developerska i zarządzanie nieruchomościami oraz IT. Przez lata konsekwentnie rozwijał Emperię, zapraszając do niej kolejnych wspólników, a potem akcjonariuszy.

W 2002 roku wspólnie z Funduszem Enterprise Investors doprowadził do upublicznienia akcji Emperii na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w 2006 roku zrealizował największą fuzję w branży hurtowej z białostocka spółką BOS.
W 2011 roku Emperia sprzedała Eurocashowi swoją dystrybucyjną część działalności, koncentrując się na rozwoju supermarketów Stokrotka i IT.

W 2018 roku Emperia znalazła nowego inwestora – litewską grupę handlową Maxima, która nabyła w publicznym wezwaniu na identycznych warunkach dla wszystkich akcjonariuszy 100 % akcji spółki.

Jest absolwentem Politechniki Lubelskiej oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.

Artur Kawa przez lata zdobył nie tylko olbrzymie doświadczenie biznesowe, ale i reputację etycznego przedsiębiorcy. Potrafi jak mało kto przyciągać do siebie utalentowanych menedżerów i współpracowników. Ma także umiejętność zjednywania sobie partnerów i wspólników, którzy powierzając mu odpowiedzialność za swoje pieniądze obdarzają go przy tym pełnym zaufaniem.

Dariusz Kalinowski

Specjalizuje się w finansach, a w szczególności: rynkach kapitałowych, wycenach przedsiębiorstw oraz różnych formach finansowania dłużnego.

Przez ponad 15 lat pełnił funkcję członka zarządu Emperii , w tym ostatnie 6 lat prezesa zarządu Emperii oraz prezesa zarządu Stokrotki. Wcześniej zajmował kluczowe stanowiska menadżerskie w firmach sektora produkcji spożywczej oraz bankowości, gdzie związany był z rynkami kapitałowymi, finansowaniem dużych projektów inwestycyjnych, w tym aranżowaniem kredytów konsorcjalnych.
Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym przedsiębiorstwami. Przeprowadził wiele fuzji i przejęć, odpowiadając nie tylko za obszar finansowy tych transakcji, ale za pełną integrację operacyjną połączonych/przejętych podmiotów.

Dokonywał skomplikowanych operacji podziałów przedsiębiorstw, sprzedaży istotnych aktywów, emisji obligacji i akcji oraz pozyskiwania inwestora strategicznego. Jako członek zarządu Emperii, dobrze poznał realia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i zdobył zaufanie szerokiego grona inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Z wykształcenia Dariusz Kalinowski jest ekonomistą. Ukończył Uniwersytet Szczeciński, i zdobył tytuł MBA na EU Business School w Szwajcarii.

Cezary Baran

Przez ostatnich 15 lat zajmował kluczowe stanowiska menadżerskie w obszarze finansów, w tym od 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w Emperii Holding, Stokrotce i Sklepach Komfort.

Ma wieloletnie doświadczenie w aranżowaniu finasowania dłużnego w postaci kredytów oraz instrumentów dłużnych. Przygotowywał skomplikowane operacje finansowe takie jak kredyt konsorcjalny czy emisje obligacji korporacyjnych. Dokonywał złożonych operacji połączeń, podziałów i przekształceń przedsiębiorstw oraz uczestniczył w wielu procesach fuzji i przejęć. Jako wiceprezes giełdowej Emperii dał się poznać jako godny zaufania i przywiązany do wysokich standardów etycznych profesjonalista.
Do zespołu Harvent Capital dołączył w 2019 roku.

Cezary Baran jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, posiada również tytuł MBA Vienna University of Economics and Business.